رمان

رمان های جدید

رمان عاشقانه

رمان جدید
خواندن رمان
رمان های عاشقانه

بزرگ وکوچک کردن متن

سایت همیشگی رمانا کلیک کنید

عشق توت فرنگی نیست1

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:45 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

قسمت:۱

سلام دوستان  امیدوارم از این رمان  خوشتون  بیاد نظر یادتون نره

ترمه بعد از قبولی دررشته دندانپزشکی از شیراز راهی تهران میشود درحالی که پدرش دچار مشکلات مالی وحقوقی کارخونه اش است .. او ساکن خونه عمویش میشود و مشکلات زیادی رو از طرف اقوامش تحمل میکند ولی هیچ کدوم به بدی مزاحمت های گاه و بیگاه خسرو یکی از پسرهای شرور دانشگاه و همچنین پسرعموی تازه از خارج برگشته اش نیست.. در پی این مسائل ترمه با همفکری دخترعمو و دوستانش تصمیم میگیره یه نامزد قرضی برای رفع مزاحمت این دو نفر پیدا کنه تا اینکه سرانجام ازپارسا دانشجوی ترم آخر دندانپزشکی پسری که ۲ بار ناجی ترمه در مقابل مزاحمت های خسرو بوده کمک میگیرند و بعد از گذاشتن قرار و مدار باهم پارسا تک پسرخوش تیپ و پولدار آقای انصاری نقش خود را آغاز میکند ولی زمان زیادی نمی گذرد که…


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست2

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:41 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۲


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست3

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:37 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۳


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست4

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:36 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

قسمت:۴


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست5

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:34 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

قسمت:۵


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست6

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:33 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

قسمت:۶


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست7

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:30 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۷


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست8

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:23 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۸


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست9

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:19 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۹


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست10

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:16 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۱۰


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست11

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:11 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۱۱


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست12

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:9 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۱۲


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست14

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 22:5 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت :۱۴


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست15

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 21:56 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
نظر یادتون نره

 

رمان:عشق توت فرنگی نیست

 

قسمت:۱۵


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

عشق توت فرنگی نیست16

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | 21:54 | نويسنده : ♥♥♥مدیریت♥♥♥
نظر فراموش نشه

 

رمان:عشق توتفرنگی نیست

 

قسمت:۱۶


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان